Sèvis nou yo

Dimanch maten

Etid Labib: 9:00 AM - 10:00 AM, Sèvis regilye Dimanch: 10:00 AM -12:00 PM ak Sèvis lannwit: 7:00 PM - 9:00 PM

Lendi ak Madi

Reyinyon Lidèchip: 8:00 PM - 12:00 AM ak Jèn: 6:00 AM - 12:00 PM

Vandredi ak Samdi

Lapriyè minwi: 9:00 PM pou 12:00 AM ak Repetisyon Jèn / Leson Mizik jèn: 12:00 PM - 4:00 PM

Mèkredi

Etid Labib: 7:00 PM - 9:00 PM