Konsènan legliz la

Si ou obeyi Seyè Bondye nou an nèt, e ou suiv tout kòmandman li mwen ban nou jodi a, Seyè a, Bondye nou an, ap fè ou pi wo pase tout nasyon sou tè a. – Filozofi nou an baze sou Detewonòm 28::1-15
Men ki jan nou vini ak Ministè kanpe sou pwomès Bondye yo Detewonòm 28::1-15