Kanpay Ranmase Lajan Pou konstwi Nouvo Legliz La

Ede MINISTE KANPE SOU PWOMES BONDYE a atenn objektif li

N ap ranmase lajan pou konstwi yon nouvo tanp pou Bondye. Objektif nouvo defi sa se rive ranmanse $1,500,000.
Avèk èd ou, MINISTÈ KANPE SOU PWOMÈS BONDYE kwè l ap atenn objektif li.
Tanpri ede si ou kapab. Chak don fè yon diferans.