Ministè Kanpe Sou Pwomès Bondye

Filozofi nou an baze sou Detewonòm 28:1-15
Se konsa nou vini ak Ministè Standing on God Promises

Voye don pa w pa Zelle or CashApp 754 261-8829

FILOZOFI NOU

Filozofi nou an baze sou Detewonòm 28::1-15 Se konsa nou vini ak Ministè Standing on God Promises

SÈVIS NOU YO

Soti dimanch rive samdi nou gen yon pwogram chak semèn byen balanse pou sèvitè Bondye yo

OBJEKTIF NOU

Misyon nou se gaye pawòl Senyè nou an Jezikri atravè kominote nou an ak atravè mond lan.

Kanpay Pou Jwenn Lajan Pou Konstwi Legliz Bondye a.

Ede MINISTE KANPE SOU PWOMES BONDYE A atenn objektif li.

Nou ap ranmase lajan pou konstwi tanp nou an. Pou rankontre nouvo defi, nou te mete kanpe kanpay sa a ak yon objektif $1,500,000.

Avèk èd ou, KANPE SOU BONDYE PROMIS MINISTRY CHURCH ka atenn objektif sa a epi kontinye travay nou te pwopoze pou fè nan kanpay sa a.

Tanpri ede si ou kapab. Chak don fè yon diferans.

Aktivite nou yo

Sèvis nan maten

Dimanch 9 AM jiska 12:00 PM

Jèn lapriyè

Madi 6:00 AM Jiska 12:00 PM

Etidye Labib

Mèkredi 7:00 PM jiska 9:00 PM

Rèl minwi

Vandredi 9:00 PM Jiska 12:00 AM

Galeri evènman nou yo

Ministè kanpe sou pwomès Bondje

Manm ekip la

Standing On God’s Promises Ministry leaders

Sylvio Presendieu

Pastè

Mwen se youn nan pastè titular legliz la.

Tel: +1 561 997-4672

Marc Elie Pierre

Pastè

Mwen se youn nan pastè titular legliz la.

Kontak

Tel: + 1 754 216-0892
Imel: contact@standingongodpromisesministry.com
5376 N University Drive, Lauderhill FL 33063
LENDI - VANDREDI 09:00 - 19:00, SAMDI - DIMANCH 10:00 - 14:00